Återstart - och debut för Karin som president, samt inval av ny medlem Jessica Cedervall

Återstart - och debut för Karin som president!

 

Torsdagen den 19 augusti var onekligen speciell för Rotary S:t Sigfrid.

Inte bara för att det var klubbens första fysiska möte under 2021 - det var också Karin Darlingtons första möte sedan sitt tillträde som president vid sommaravslutningen den 17 juni.

Inte undra på att det rådde en högtidlig stämning bland de totalt 25 - därav fem gäster - som minglade och intog sin frukost på Elite Stadshotellet.

Dessutom fick mötet äran att välja in en ny medlem.  Jessica Cedervall, vd för Södra Smålands Avfall&Miljö (SSAM), kan vi nu hälsa välkommen i vår gemenskap. Det känns mycket bra, inte minst med tanke på att nyrekrytering av medlemmar står högt på agendan inom Rotaryrörelsen.

Under Karin Darlingtons år som president går Rotary S:t Sigfrid förhoppningsvis också in i ett mer aktivt skede när pandemin nu är på väg att lätta.

Framför oss ligger bl a invigningen och överlämnandet av vattenfontänen i Växjös kommun- och stationshus i slutet av september. Föreningen planerar också att återuppta den populära julauktionen i början av december.

Men redan nästa torsdag, den 26 augusti, tar vi upp en högaktuell fråga. Då kommer regionstyrelsens ordförande Mikael Johansson till vårt möte för att berätta om planeringen och arbetet med det nya sjukhuset i Räppe.

Välkomna!

 

 

Karin Darlington inledde sitt år som president på vårt första fysiska möte i år.

Nya medlemmen Jessica Cedervall flankeras av Karin Darlington och mentorn Ingemar Swalander.