30
maj
2024
Växjö St Sigfrid
Hotell Cardinal
Bäckgatan 10
Växjö,
Sweden

Våra båda stipendiemottagare på Linnéuniversitetet, Sara Åkerblom och Ibrahim Mohamed samt Manuela Nilsson. deras handledare på universitetet.