02
feb
2023
Växjö St Sigfrid
Hotel Cardinal
Växjö,
Sweden

Föreläsare: Calle Hageskog

Calle jobbar med Norges trupp på vinter-OS.