27
okt
2022
Växjö st Sigfrid
Hotel Cardinals konferensrum
Sandgärdsgatan 22
Växjö,
Sweden

Syftet med ett klubbsamråd är att utbyta idéer och dela information om frågor som är viktiga för klubbens medlemmar.

Skicka din anmälan om du kan närvara eller inte till mig på Odeta.alund@gmail.com senast onsdag kl 09.00.

Välkomna!

Odeta Ålund, President