14
okt
2021
Växjö S:t Sigfrid
Statt, Verandan

Sweden

Föreläsare: Daniel Folkesson, Verksamhetsledare för Institutet för lokal och regional demokrati (ID) https://www.idvxo.se/om-id

Demokratin fyller 100 år

År 2021 är det 100 år sedan både kvinnor och män för första gången fick rösta i val till riksdagen. Införandet av den allmänna och lika rösträtten utgör den viktigaste politiska reformen under 1900-talet och ses som demokratins definitiva genombrott i Sverige. Därför är demokratifrågan särskilt prioriterad för Länsstyrelsen i Kronoberg 2021.

https://www.lansstyrelsen.se/kronoberg/samhalle/social-hallbarhet/manskliga-rattigheter-och-demokrati/demokratin-100-ar.html