13
okt
2022
Växjö St Sigfrid
Hotel Cardinals konferensrum
Sandgärdsgatan 22
Växjö,
Sweden

Föreläsare: Niclas Runbert.

Niclas kommer att berätta om vad det innebär att vara brandman och bl a hur hans arbete har påverkats av klimatförändringarna.

Skicka din anmälan om du kan närvara eller inte till Odeta.alund@gmail.com senast onsdag kl 09.00.