Plats HotelCardinal
Styrelsmöten inkl. kommittéerna startar kl. 17:00-19:00
Övriga styrelsemöten är efter frukostmötena kl. 08:45-10:00
 
Styrelsemöten 2024
25 jan   Styrelsen.
22 feb   Styrelsen inkl. kom.
14 mars Styrelsen.
25 april Styrelsen inkl. kom.
23 maj  Styrelsen.