9/2 kl 08.45-10 (endast styrelsen)
(27/2 kl 18-20 Presidentsamråd)
9/3 kl 18-20 (styrelsen med kommittéordförandena)
(11/4 kl 18-20 Intercitymöte, d v s klubbar i Växjö, på Huseby)
20/4 kl 08.45-10 (endast styrelsen)
11/5 kl 18-20 styrelsen med kommittéordförandena)
8/6 kl 08.45-10 (endast styrelsen)
Samtliga möten på Cardinal hotell.