Presidentskifte 2021 i strålande sol i Trädgård de Luxe
 
 
(Foto Ingemar Swalander) Bo Frank gratulerar Karin Darlington, tillträdande president i Rotary St Sigfrid
 
 
41 medlemmar var på plats när vi i strålande solsken i Trädgård de Luxe genomförde det årliga presidentskiftet i Rotary St Sigfrid klubben.
 
Efter ett mycket speciellt men också mycket väl genomfört år tackade Bo Frank för sig och hälsade Karin Darlington välkommen att leda klubben fram till sommaren 2022.
–Ingenting har varit sig likt.
Vi inledde det här verksamhetsåret med fysiska möten men snart nog fick vi övergå till att träffa varandra digitalt.
Så har det fortsatt men nu ser vi äntligen en ljusning så att vi kan hoppas på att återuppta våra fysiska möten, sa Bo Frank bl. i sitt tacktal.
 
Nu gör vi ett drygt två månader långt mötesuppehåll. Den 19 augusti sker uppstarten inför hösten och då är tanken att vi ska träffas i våra välbekanta lokaler på Elite Stadshotellet.
 
Mötet bjöd också på utdelning av de stipendier som Rotary St Sigfrid i år delade ut till Ella Savolainen och David Stern, studenter på Katedralskolan,
för deras mycket gedigna och väl genomtänkta gymnasiearbeten på temat sverigefinnars situation i Sverige (Ella) samt återskapa musik på professionell nivå i sin bostad (David).
(Se även separat artikel)
 
Och som grädde på moset fick vi njuta av härlig musik tillsammans med Ingmar Nordström och Yvonne Steen Ohlander.
Det är en upplevelse att höra Ingmar hantera sin saxofon med en känsla som bara han kan förmedla och med Yvonnes fina ackompanjemang på sin synth
blev det en riktig högtidsstund för oss i publiken!
 
 
(Foto Ingemar Swalander)
 
Ingmar Nordström och Yvonne Steen Ohlander bjöd på vacker musik.
 
Text Berne Persson