Verksamhetsåret 2023 - 2024 har världstemat ”Skapa hopp i världen”. Vår världspresident Gordon R. McInally har valt ett sidotema – ”Mental health”. Detta är teman som känns extra viktiga i dessa tider som vi lever i idag. Detta är något som vi ska ha med oss i alla aktiviteter och projekt som vi engagerar oss i under verksamhetsåret.
Presidentens programförklaring 2023 - 2024
 
Verksamhetsåret 2023 - 2024 har världstemat ”Skapa hopp i världen”. Vår världspresident Gordon R. McInally har valt ett sidotema – ”Mental health”. Detta är teman som känns extra viktiga i dessa tider som vi lever i idag. Detta är något som vi ska ha med oss i alla aktiviteter och projekt som vi engagerar oss i under verksamhetsåret.
 
Mina tankar och ambitioner inför mitt presidentår:
 
Medlemmar
Tillsammans gör vi vår klubb än mer attraktiv där varje medlem försöker rekrytera nya medlemmar in i vår fina samvaro. Förhoppningen är att medlemsantalet kommer öka under mitt presidentår. Det är viktigt att de nya medlemmarna så fort som möjligt engageras, stimuleras och tas hand om in i våra olika kommittéer och projekt. I vår klubb bryr vi oss om varandra och stöttar varandra i både i glädje och sorg.
 
Hållbarhet
Nu kanske det är dags att vi sätter oss på tåget till den ”där” lämpliga klubben inom EU som jobbar med hållbarhet.
 
Omvärlden
Vi ska vara en del i att Polion utrotas och bidra med medel för detta ska kunna ske. Många av klubbens medlemmar går med i Polio + Society, den 23 oktober 2023 gör vi något extra i detta avseende.
Vår klubb ska samverka med andra klubbar och min förhoppning att var och en ska kunna besöka flera klubbar i vår närhet. Vi gör projekt tillsammans och samarbetar i flera projekt.
 
 
Mina ambitioner
  • Jag vill under mitt presidentår bidra till att göra vår klubb mer synlig i samhället. Min ambition är att vi på något sätt ska synas och höras i Musikhjälpen, ”En folkfest med värme” som kommer till Växjö den 11-17 december innevarande år.
  • Det är viktigt att vi fortsätter att ta emot utbytesstudenter och lotsar in dem i våra svenska traditioner och Rotaryanda.
  • Att vi i vår klubb aktivt jobbar med Huseby kunskapscentrum för skog, trä och vatten med barn och unga som målgrupp.
  • Att alla i klubben känner sig delaktiga i det vi gör utan att ha en specifik funktion.
  • Att kommittéerna fortsätter med sitt trovärdiga och idoga arbete.
  • Växjö Rotaryklubb fortsätter att dela ut stipendium för att främja internationell förståelse och fred