Mål och tankar inför rotaryåret 2021/2022
RI President Shekhar Mehta´s motto för året är ”tjänstgöra för att förändra liv”

 
Each One, Bring One
Målet är fortsatt att öka antalet medlemmar med ett inkluderande och hållbart budskap. Om alla tar med en ny potentiell medlem under året utvecklas vi som klubb och växer. För att medlemskapet ska bli långsiktigt hållbart behövs fortsatt engagemang och uppmuntran från mentorer och inkludering i kommittéernas arbete. Nya idéer och förslag välkomnas varmt.

Rotarys Days of Service
Vi ska göra gott i samhället lokalt och internationellt genom samverkan med andra klubbar och egna förslag på insatser för att göra skillnad på riktigt och ta tillvara vår passion. Det vore önskvärt att göra något för att inkludera fler unga och minska segregationen i samhället och ge framtidshopp.

Affärsnätverk
Rotary startade som ett affärsnätverk där ge och få tips om affärsutveckling var grundläggande. Min ambition är att förnya och utveckla detta och bidra till ett bra ledarskap för existerande medlemmar och till nya medlemmar som är entreprenörer.

Varumärkesambassadörer
Vi har alla ett ansvar att göra Rotary mer synligt på sociala medier och i samtalet med andra. Vattenfontänens invigning i september är ett utmärkt tillfälle att lyfta vår närvaro i samhället. Låt oss ta vara på detta på bästa möjliga sätt och utarbeta en gemensam strategi för synlighet.

International Village
Vår klubb har en plats i den internationella samvaron eller byn och vi har möjlighet att dela kunskap och få tips av andra klubbar ute i världen. Vi kan öka räckvidden och nå ut genom RFE och andra initiativ.

FN rapport om klimatet
Med klimatet i fokus och behov av att ändra vårt konsumtionsmönster och beteende kan vi diskutera och hitta goda exempel för att påverka genom våra medlemmars engagemang och miljökommitténs arbete. Det vore kul med ett studiebesök med tåg till lämplig klubb inom EU som kommit en bit på väg i detta arbete.
 
President Karin Darlington