Service above self

Jag tycker Rotarys ursprungliga valspråk står sig bra. Det byts inte varje år. Och förhoppningsvis söker man sig till en organisation för att få bidra och för att ta emot.
 
The love you take is equal to the love you make. Beatles. Det är saligare att giva än att taga, står det i Bibeln.
 
Jag är hedrad över att få ert förtroende att leda vår klubb under ett år. Det är förmätet att tro att en programförklaring i ett stycke skall ändra en organisation som Rotary på ett år. Och kanske är det inte önskvärt. Utvecklingen är en ständig process som ändå bygger på där man står.

Vi har olika förväntningar på vår klubb. Trivsamma möten, affärsnätverk och samhällsnyttiga aktiviteter. Precis som i politiken är det svårt att hålla fokus om alla skall bli nöjda och glada. Och kanske måste vi ha olika bollar i luften samtidigt.

Vi har medlemmar som har gått in i olika skeden av livet. Av olika orsaker och bevekelsegrunder. Tillsammans utgör vi klubben. Har själv tyckt att Rotary tyngts av en massa formalia. Min läggning.
 
 
 
Framåt.
 
1. Jag vill vara medlem i en organisation som i har trevliga möten med spännande och oväntade föredrag. Skulle gärna vilja ha Gudrun Schyman och Lars Vilks. En vinprovning eller en tidig stadsvandring.
 
2. Alla medlemmar som vill skall kunna få engagera sig i någon av våra kommittéer eller programgrupper.

3. Min ambition är att synliggöra och att hissa våra medlemmar. Överraskningar och miniegoföredrag av äldre medlemmar.

4. Julauktionen. Vårt adelsmärke. Vi slår all time high. Tar med minst en gäst var och vi öppnar plånboken.

5. Ni som medlemmar ger mig och styrelsen ständig återkoppling på plus och minus.

6. Bjud in gäster – kommande medlemmar på våra möten.

7. Att be min styrelse om all tänkbar hjälp till en otålig varelse som jag. 
 
8. Vårt nya kommunikations- och informationssystem ClubRunner kommer att introduceras under året.
 
Bo Frank
President S:t Sigfrid Rotaryklubb